Persefoneens återkomst – Frederick Leighton

Persefoneens återkomst   Frederick Leighton

Detta arbete illustrerar den antika grekiska myten om Pershone, dotter till fertilitetsgudinnan Demeter. Persefonen kidnappades av Hades, härskare över dödsriket. Demeter, efter att ha fått veta att hennes dotter kidnappades, blev arg och förvandlade jorden till en livlös öken.

Först efter att Zeus tillät Pershone en gång om året att lämna skuggorna land en kort stund och återvända till sin mor, ändrade Demeter sitt humör rättvisa till barmhärtighet. Alltid var denna myt en allegori om livets återfödelse under våren. ”Return of Pershone” Leighton visade på utställningen av Royal Academy 1891 samtidigt med duken ”Perseus och Andromeda.”

Kritiker fann detta arbete som ett par. I båda fallen målades huvudpersonen av konstnären med Dorothy Dean, båda målningarna ägnas åt samma tema – livets återupplivning och solljusets glorifiering. Som vanligt valde Leighton att avvika från den traditionella synen på tomten och skrev en ”semi-mystisk” scen relaterad till denna duk med symbolistkonstverk. Trots detta accepterades arbetet av kritiker ganska coolt och förklarades ”gammaldags.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)