Tears – Frederick Leighton

Tears   Frederick Leighton

Förutom de välkända mytologiska och historiska karaktärerna finns det i Leightons verk figurer som är svåra att identifiera. Som regel är detta kvinnliga figurer i antika kläder, avbildade i meningsfulla, tankeväckande poser.

Det kan antas att några av dessa mystiska kvinnor är forntida profeter, sibyler. Åtminstone ingenting mer specifikt när man tittar på målningen ”Andens infusion”, 1890, förekommer inte. När det gäller hjältinnan ”Tears”, 1889-90, har vi förmodligen en allegorisk figur. Avsaknaden av en tomt i sådana verk gör dem relaterade till konstnärernas verk.