Pompeiis sista dag – Karl Brullov

Pompeiis sista dag   Karl Brullov

Efter examen från Art Academy 1827 åkte en ung lovande konstnär Karl Bryullov till Italien för att studera det romerska imperiets klassiska konst. Vem skulle ha trott att denna resa skulle vara viktig inte bara för konstnären själv utan också för hela världsmålningen! När han besöker utgrävningarna från den en gång blomstrande staden Pompeji som förstördes på ett ögonblick av vulkan Vesuvius utbrott år 79 e. Kr. är konstnären så genomträngd av sitt öde att han börjar skapa ett mästerverk av världskonst, den storslagna målningen ”Den sista dagen i Pompeji”.

Arbetet med bilden var hårt, i tre år arbetade Bryullov outtröttligt, ibland fick han sig utmattad. Men allt slutar förr eller senare, och nu 1833 är mästerverket klart. Föreningens mästerliga prestanda i bilden av den förestående överhängande faran och människors olika beteende samtidigt fick mycket positiv feedback omedelbart efter arbetets slut.

Plinius, avbildad i förgrunden, försöker övertyga sin fallna mamma att resa sig upp och fly från hotande fara. I närheten lyfte en man upp handen och försökte på något sätt skydda sin familj. En kvinna knäer, omgiven av barn och försöker hitta skydd och hjälp från henne.

Inte långt ifrån dem är en kristen präst. Han är stark i sin tro, så han är orädd och lugn inför en förestående fara. Han tittar på verserna av statyn av de hedniska gudarna förstörda av en enorm kraft. Och i bakgrunden är en hednisk präst som försöker rädda det heliga altaret. Denna Bryullov ville visa hur den kristna tron ​​kommer att ersätta hedendom.

En mängd människor springer längs gatan och försöker fly. Bland dem skildrade konstnären sig själv och räddade konstföremål.

Konstnären skildrade också på kanvasen en allegori om att byta en gång av en annan – en kvinna ligger på marken och barnet sörjer henne bredvid den.

I det storslagna verket ”The Last Day of Pompeii” av Karl Bryullov, hittar varje omtänksam tittare svar på många frågor om livets mening och människans syfte.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)