Den sista domen – Jan van Eyck

Den sista domen   Jan van Eyck

Förutom ”Ghent Altar” finns det ett antal målningar som tillskrivs antingen Jan van Eyck eller hans bror Hubert.

I allmänhet liknar dessa saker mycket stil med verk som Jan van Eycks författarskap är oöverskådligt bevisat, men med två ändringsförslag – för det första är de mindre sofistikerade i kompositionen, och för det andra visar de en del av författarens osäkerhet när det gäller att skildra figurer och perspektiv. De mest anmärkningsvärda av de kontroversiella målningarna är ”The Three Marys at the Holy Grav.”

Siffrorna här är inte målade lika skickligt som i de målningar av Jan van Eyck som vi känner till, men Jerusalemlandskapet i bakgrunden stämmer helt överens med våra idéer om funktionerna i hans målning. Ett annat verk från denna serie är diptyken ”Crucifixion” och ”Last Judgment”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)