Community – Eric Fishl

Community   Eric Fishl

I filmen ”The Community” av den samtida amerikanska konstnären Eric Fishl avslöjas en tomt relaterad till en forntida hedensk kult eller kanske en sekterisk ritual. En tonåring i ett trance-läge, kastar ett mynt i samhället – en stor stenvas mitt i ett ganska dystert rum.

Det finns inga andra karaktärer i bilden, bara en lång skugga utsträckt över golvet upplyst med rött lysande ljus, som framkallar föreningar med mystik, trolldom, offeroffer. Oavsett tomten, den psykologiska spänningen i många målningar av samtida konstnären Eric Fishl kommer till drama, orsakar ångest, vilket är svårt att bli av med.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)