Och vi bär ljuset – Nicholas Roerich

Och vi bär ljuset   Nicholas Roerich

Målningen ”Och vi bär ljuset.” Här är en procession av munkar som lämnar templet i skymningen. Små lampor fladdrar i handflatorna. Denna låga är en symbol för det andliga ljuset som bärs av kristna hängivna i världen. De verkar vara välsignade av Guds mor med barnet i portfresken, inneslutna i ett stort ikonfodral. Detta är från Jesu Kristi födelse ”… ljuset kom in i världen.” Detta är lampan för deras kärlek till granne.

Roerich delade inte de kristna ljusbärarna i ortodoxa och katoliker: de heliga för honom är universella. På bilden fylls det fysiska utrymmet med andligt utrymme, det fysiska ljuset – med andligt ljus. Konstnären övertygar oss om att det finns en stor verklighet överallt i världen, inklusive det materiella och idealets, det fysiska och det andliga enhet.

Under kvällens gudstjänst, på den heliga torsdagen före påsk, läses alla 12 evangelierna om Kristi lidande. Människor lyssnar på dessa avläsningar med tända ljus, som efter tjänsten inte släcker utan bär dem hem och tänder lamporna från denna eld.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)