Träd i trädgården på sjukhuset Saint-Paul – Vincent Van Gogh

Träd i trädgården på sjukhuset Saint Paul   Vincent Van Gogh

Sjukhusbyggnaden för psykiskt sjuka fångades av van Gogh på många dukar. Under behandlingen skrev han det mer än en gång, inklusive från den centrala ingången och placerade ibland gamla tallar från den omgivande parken i framkant.

Konstnärens tillstånd förändras ständigt, så målningarna målade under denna period, mycket annorlunda i humör och känslomässig färg. I detta landskap råder ångest och spänning, vilket framgår av både färgschemat och kanvasens sammansättning.

Vridna penseldrag av tunga färger, sammanflätade med virvelvindar, bildar ytorna på alla föremål i landskapet. Den tjocka blå himlen är täckt med mörka tallar med tallar, vars former ger dem likhet med flammans tungor. De tvinnade stammarna och trädgrenarna skapar en gardin som gör bilden trång och obekväm.

Kanske återspeglade det konstnärens tankar om hopplösheten i hans position. Sjukhusbyggnaden är skriven med ojämna linjer, som om den kollapsar åt sidan. Den bruna jorden reser sig med högar som liknar stormiga vågor i havet, och två små mänskliga figurer verkar förlorade i dem i små slivers. De kan knappast särskiljas mot bakgrund av de skördiga och ojämna trädstammarna.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)