Bogserbåtar på Etsugi-Dori kanal – Utagawa Hiroshige

Bogserbåtar på Etsugi Dori kanal   Utagawa Hiroshige

Etsugi-kanalen byggdes i början av 1600-talet för att leverera dricksvatten till Khondze – och Fukagawa-områdena. Källan låg i Kavarasone Tamei vid floden Moto-Arakawa. Kanalen passerade genom byn Etsugi till Mukojima. Ett århundrade senare användes vattnet från kanalen inte som dricksvatten, för efter tidvattnet kom havsvattnet in i kanalen. Kanalen användes för att bevattna risfält samt för transport av gods med pråmar och båtar under tre kilometer från byn Etsugi till Kameari-mura, synlig i bakgrundsgraveringen.

Nära byn Etsugi var passagen av båtar med åror särskilt svår, eftersom kanalen på denna plats var grunt, träskig och smal, bara tre meter bred. Ett rep var bundet till bågens båge så att lokala bönder från stranden kunde dra det genom grunt vatten. Detta var en extra inkomst för bönderna. Med tiden började små fritidsbåtar för två eller tre passagerare dyka upp här, som drogs av pråmshoppare. Det var den enda kanalen i Edo som använde mänsklig dragkraft. I den andra varianten betonar den blå linjen mitt i floden dess djup. Villkorade ränder av horisontella moln blir bredare och ljusare, vilket ger himlen en rosa rosa färg. Den fyrkantiga kartongen blev blå.