Munningen av floden Nakagawa – Utagawa Hiroshige

Munningen av floden Nakagawa   Utagawa Hiroshige

Hiroshige visar kopplingspunkten för tre viktiga floder för Edo-transporter; dessa är Nakagawa, Onagigawa och Shinkava. Nakagawa-floden – en gren av Tonegawa-floden, flödade in i Edosky Bay, som strömmade mellan Sumidagawa och Tonegawa i sydlig riktning. Nakagawa var känd för sitt överflöd av fisk och var en utmärkt plats för fiske. I mitten av arket skildrade Hiroshige två båtar med fiskare. Salt och produkter från de norra regionerna i Japan och det japanska havet till Edo transporterades längs dessa floder.

Kanske transporteras salt med stora täckta båtar på vänster sida av arket och rör sig längs Shinkava-kanalen. Synlig vid floden och passagerarbåtar, det är – Goetuku-Bune, som går mellan Getoku och stadens centrum. De är avbildade längst ner på arket. I det vänstra hörnet av graveringen finns synliga byggnader vaktpost Nakagawa Gobanse, skapade för att kontrollera import av vapen och export av kvinnor. Obligatorisk kontroll av alla fartyg. Hiroshige lyckades förmedla flodens dynamiska liv.

Den mörkblå remsan i den senare versionen av arket betonar invallningslinjen och upprepar dess släta böjning. Oxen, vid sammanflödet av två floder, målas i mörkare toner. Den rosa linjen med stiliserade moln blir mer intensiv.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)