Vetefält under en molnig himmel – Vincent Van Gogh

Vetefält under en molnig himmel   Vincent Van Gogh

I Över målade Van Gogh många landskap. Han var fascinerad av de stora expansionsområdena med kornfält, utspridda i närheten. I arbeten under denna period avbildar han ofta fält i ett ovanligt långsträckt format, 50×100 cm. Sammansättningen av dessa dukar är enkel, men himlen och jorden avbildas på dem med extrem uttrycksfullhet. Av brev till sin bror blir det tydligt att genom målning försökte Van Gogh förmedla de komplexa känslorna som orsakade honom under denna svåra period av hans liv.

Bildens sammansättning består av två horisontella delar. Den smidiga rytmen uttrycker en lugn stämning. Samtidigt ger bildens färgutrymme, baserat på en kombination av tjocka kalla toner, en ton av depression och sorg. Stormig himmel, skriven i rika nyanser av blått, hänger tungt över marken. Inget objekt och ingen figur kränker kompositionens horisontella karaktär, vilket gör detta rymliga breda landskap ovanligt tomt.

Men bortsett från sorg och depression förmedlade Van Gogh i sådana verk en positiv mening. Från samma brev är det känt att han oändligt beundrade den helande effekten för sin själ, som gav en vistelse borta från stadslivets brus, ensam med naturen.