Autumn Rhythm – Jackson Pollock

Autumn Rhythm   Jackson Pollock

Pollock ”avbruten” staffli målning. Det var ett försök att radikalt ompröva målarens traditionella arbete. Befälhavaren behövde nu inte stå framför duken och ta hand om verklighetens ”uttryck”.

Pollock sa ”nej” plot, figurativt ™ och i allmänhet visuellt. Han spredde enorma bitar av duk på golvet och ”stängde av” sinnet, ”kom in i bilden” – blev en med det, nästan bokstavligen. ”Höstrytm” – med sin fascinerande sammanvävning av färgade linjer, med sin flimrande transparens och djup – är det tydligaste exemplet på den nya estetiken som utropats av den amerikanska konstnären.

Sådana bilder tolkades annorlunda. Vissa kallade dem ”nonsens”, andra såg i dem utvecklingen av traditioner som fastställts av Picasso och Kandinsky, andra fann i dem födelsen av ”ett stort lands stora stil”, förkroppsligandet av dess styrka, frihet, omfattning. Men problemet med ”förståelse” kvarstår.

Konst lever inte i ett vakuum, det kräver sympati, ett svar. Fråga: hur man ”förstår” en sådan kreativitet? Höstrytmen fascinerar utan tvekan, som om den drar tittaren in i sig själv, lockar med sin konstiga musik. Och detta är redan svaret på frågan.

Pollocks målningar hjälper en person att upptäcka i sig själv en hemlighet, stängd av medvetandet om dagen, och kräver därför inte traditionell ”förståelse” – de öppnar endast på nivån av denna andliga ”underjordiska”, som lever sitt liv i var och en av oss.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)