The Prodigal Son – Oleg Korolev

The Prodigal Son   Oleg Korolev

Den transcendentala delen av mänsklig natur syftar alltid till att söka efter sin egen eviga källa och är oundvikligen tvivel om den synliga verkligheten. Den upplevda villkorliga illusoriska miljön kräver att man studerar och övervinner…

Surrealism genom sin egen inre absurditet och paradox förstör trovärdigheten för den synliga verkligheten – detta är det estetiska spelet för mänsklig fantasi med nostalgi för evig andlig frihet. Men Visionary Art har ett annat spelfält. Den ihågsynta konstnären är själv deltagare i den här handlingen, han spelar inte längre med symboler och deras mekaniska konstruktioner med hjälp av sinnet, utan arbetar med energier, krafter som föder och bär dessa bilder, intuitivt, agerar spontant och försöker bara ”ge ”måla dig själv för att manifestera.

En funderande konstnär kan inte vara en ateist, han tjänar alltid en viss högre makt och representerar den i sitt arbete och sitt eget liv.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)