Mary Magdalene – Jan van Corel

Mary Magdalene   Jan van Corel

I holländsk konsthistoria gick Jan van Soren in som en av de största representanterna för romantiken. Målning klasser, han kunde kombinera med strävan efter vetenskap, studiet av antikviteter. I sin ungdom förberedde sig Shorel sig på att bli präst och fick en god humanistisk utbildning. Han studerade måleri i sitt ursprungliga Alkmaar under K. Beuys och i Amsterdam under Cornelis.

Sorel reste mycket i Tyskland, där han besökte Dürer i Nürnberg, liksom i Schweiz, Italien, och gjorde en pilgrimsfärd till Palestina. Under sin vistelse i Rom 1522-1524 studerade konstnären på prover av Michelangelo och Raphael. 1522-1524 tjänade Schelle som bevarare av påvliga samlingen av antikviteter och 1524 – kanon för kyrkan i Utrecht.

I konstnärens verk återspeglade de kreativa framstegen hos venetierna, de koloristiska lösningarna som utvecklats av dem, principerna för kompositionskonstruktion och tolkning av tomterna i den romerska skolan, konstnärlig förståelse och förståelse av fenomen som är karakteristiska för holländsk konst. Det är inte av en slump att Mary Magdalene kallas Scorela ”norra Mona Lisa”. Andra kända verk: ”Porträtt av Agatha van Schonhoven”. 1529. Doria Pamphili Gallery, Rom; ”Medlemmar i brödraskapet i det heliga landet”. 1527-1529. F. Hals Museum, Haarlem.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)