Nummer 11 – Jackson Pollock

Nummer 11   Jackson Pollock

När denna bild skrevs, hade kritiker redan lyckats namnge Pollock som ”Jack the Laborer” – i analogi med den berömda ”Jack the Ripper”.

I det här arbetet når hans ”droppande” nästan höjdpunkten – konstnären med stor skicklighet ”skildrar” den undermedvetna underliga musiken, dess vågor sprids synligt i bildens utrymme.

Vid denna tidpunkt övergav Pollock praktiskt taget de ”meningsfulla” titlarna, bara genom att numrera sina verk, ”så att tittaren, med sina egna ord, såg på bilden exakt vad den är, är nakenmålning.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)