Sommar – Jackson Pollock

Sommar   Jackson Pollock

Den dramatiska förändringen i Pollocks konstnärliga sätt, som tillkännagav utseendet till en ny distinkt mästare, inträffade 1943, när han träffade Peggy Guggenheim, och genom henne – med företrädare för avantgardekonstkretsar.

1947 övergav Pollock äntligen staffli, palett, penslar och andra verktyg som är gemensamma för konstnären. Istället började han spraya färg direkt på duken, ibland smutsade den med en pinne eller murslev. Således föddes den berömda konstnären ”droppmålning.”

En sådan teknik var ingen absolut innovation – i vissa fall tog surrealisten Andre Massé och Max Ernst till det, men varje gång dessa experiment dikterades av specifika uppgifter; lägger denna teknik till grund för hela den konstnärliga världen. Pollock var den första som beslutade.

Resultatet var så imponerande att konstnären under de närmaste åren skapade ett stort antal målningar inom denna teknik, till exempel ”Sommar: Nummer 9A, 1948” och ”Alchemy”, 1947.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)