Frowned (Autumn) – Stanislav Zhukovsky

Frowned (Autumn)   Stanislav Zhukovsky

Mycket intressant stickning vertikalt. Om du stänger den, blir det bättre att se rörelsen från den första planen djupt in. Om du behåller detta intryck och öppnar pelaren verkar det mer omfattande.

Om du stänger den igen avslöjar du överraskande bildens kanter och horisontlinjen tenderar att röra sig i båda riktningarna. Utan en pelare verkar bilden vara konvex mot betraktaren; pelaren komprimerar den, vilket ger kanterna närmare oss. Men det mest intressanta här är en bit himmel ovanför molnen. Om du stänger förgrunden – bildens botten, någonstans upp till pelaren – märks en vanlig övre vinkel.

Något typiskt för Reisdal och de små holländarna visas. Sammanfattningsvis kan du se att på bilden överförs 2 tidpunkter relaterade till synvinkelns rörlighet. Med andra ord ser vi ett landskap sett två gånger. Det första ögonblicket kopplas samman genom att flytta blicken djupt in i och expandera horisontellt. Den andra är relaterad till den närmaste första planen och upplevelsen av det avtagande blicken. En pelare som kommer ut från höger kant och passerar detta borttagning.