Keepers of Secrets – Jackson Pollock

Keepers of Secrets   Jackson Pollock

Detta verk, som Pollock visade vid sin första separatutställning, Pollock, som hölls i november 1943, lockade kritikernas särskilda uppmärksamhet.

Som Clement Greenberg senare erinrade om, ”på den tiden fanns det andra mer begåvade och mer framgångsrika konstnärer, men ingen av dem kunde uttrycka sig i sina målningar lika ärligt och imponerande som Pollock gjorde.” Pollock skildrade två abstrakta figurer av ”vårdnadshavare”: den kvinnliga figuren är till vänster och den manliga figuren är till höger.

”Hållare” överväg noga det missfärgade fragmentet. Vissa av dessa symboler är lånade av konstnären från afroamerikansk primitivistmålning, den andra delen – från mytologi. Vissa tecken hänvisar oss direkt till Picassos och Miros konstvärlder.

Baserat på det faktum att Pollock var förtjust i Jungs psykoanalytiska teori kan det antas att karaktärerna som avbildas av konstnären är utformade för att uttrycka de gåtfulla bilderna födda av hans undermedvetna.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)