Frisk vind – Nikolai Romadin

Frisk vind   Nikolai Romadin

Romadin har en äkta känsla av natur, han är en riktig landskapsmålare. Men inte varje målare kan vara en landskapsmålare, även om varje konstnär på ett eller annat sätt skildrar naturen.

I detta avseende skulle jag vilja citera orden från den berömda sovjetiska konstnären S. A. Chuikov, som skriver: ”Det verkar för mig att landskap som konstverk inte alla målare kan skriva att detta kräver en speciell talang… en riktig landskapsmålare ser inte bara, utan han upptäcker med spänning att han känner igen detta eller det fenomenet och naturtillståndet, och det är tillståndet och inte bara naturens yttre utseende, som är ämnet för konstnärens studie, observation och förståelse.

Landskapsmålaren har förmodligen en intim konversation på ett språk som bara de kan förstå. I fenomenet natur ser landskapsmålaren sin dolda mening, han känner, förstår naturens ”själ” och förstår allt på sitt eget sätt. ”

Den nämnda Chuikov kan tillskrivas landskapsmålaren Nikolai Mikhailovich Romadin. Han vet hur man pratar med naturen, vet hur han förstår dess hemligheter, fångar de finaste tillstånden, med ett ord, vet hur han märker och överför det som undgår många. Därför den inre rikedomen och den inre betydelsen av hans canvases, mångfalden i deras humör, deras emotionella uttrycksförmåga.