Porträtt av Infanta Margarita – Diego Velasquez

Porträtt av Infanta Margarita   Diego Velasquez

Diego Velázquez, som var i domstolstjänsten för den spanska kungen, skildrade ofta medlemmar av kungafamiljen på hans canvases, vilket var mycket populärt och betonade därmed makten och adeln i den härskande dynastin.

Sådant verk är Porträtt av Infanta Marie Margarita, skriven 1655; Detta porträtt har en speciell plats i konstnärens verk och tillhör den mogna perioden av hans verk. Under denna period skapade Velázquez många porträtt av dotter till den spanska kungen Philip IV, som senare blev kejsarinnan i det heliga romerska riket.

Målningen visar en liten flicka i formell klädsel, som har en kall högt utseende, som skulle ha representanter för dynastin. Hållning ger också flickan som tillhör den kungliga familjen.

Men trots stivheten och statiska karaktären i figuren av tronens lilla arvtagare, förmedlade konstnären de minsta egenskaperna: mjuka linjer, guldhår, öm läppsvullning ger henne porträtt en speciell värme och ömhet, i kontrast till det stränga utseendet.

Bilden av Diego Velázquez ”Porträtt av Infanta Marie Margarita” kan ses i Louvren – det berömda museet i Europa och runt om i världen.