Porträtt av ärkehertugan Albert – Peter Rubens

Porträtt av ärkehertugan Albert   Peter Rubens

Albrecht VII – även kallad Albert, ärkehertig av Österrike; typ av Den 13 november 1559, den sjätte sonen till kejsaren Maximilian II, fördes upp vid domstolen för Philip II i Spanien. Som en yngre son tilldelades han prästerskapet och 1577 var han redan kardinal, då ärkebiskop av Toledo, och 1584-96. viceroy av portugisiska.

1596 utnämndes han till Philip II till guvernör i Nederländerna, där han stannade kvar till sin död som en representant för den spanska monarkin och uppfyllde denna plikt med takt och värdighet. Det långa kriget med Frankrike, där han deltog framgångsrikt, slutade med den fred som slutits i Verviers.

Ungefär denna tid genomförde Philip II sin plan – att ge Nederländerna större självständighet; För detta ändamål överförde han sina suveräna rättigheter till detta land till sin dotter Isabella och förutbestämde hennes hand till ärkehertig Albrecht, som lämnade den andliga titeln och förde infanta till Nederländerna som sin hustru. Albrechts militanta verksamhet upphörde inte med slutet av Verviersky-freden, eftersom kriget med de fallna provinserna fortfarande pågick.

Striderna som Albrecht Moritz från Orange gav för besittningen av Nyuport och belägringen av Ostend, som han lyckades ta först efter mer än tre år, 1604, är särskilt välkända. om välfärd och välstånd i deras land. Han dog i juli 1621.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)