Prins Friedrich Heinrichs triumf från Orange – Jacob Jordaens

Prins Friedrich Heinrichs triumf från Orange   Jacob Jordaens

Målning av Jacob Jordaens ”Prinsen Frederick Heinrichs triumf från Orange”. Storleken på panelen är mer än 10 kvadratmeter. I början av 50-talet av 1600-talet skapade den flamländska konstnären två enorma dekorativa och allegoriska kompositioner för Hayes ten Bos sommarpalats i Haag, som visade den sena Jordaans tendens till barock konstnärliga överdrivna och våldsamma patos.

Dessa pompösa paneler målades av Jordaens med Gerrit van Tulden. Friedrich Heinrich, Prince of Orange, den yngsta sonen till prins William I och hans fru Louise de Coligny. Redan i sin ungdom visade han mod och militär förmåga under kriget med Spanien för Nederländernas oberoende. 1625 blev Friedrich Heinrich, prinsen av Orange, statsman i Nederländerna. Under hans regeringstid nådde Nederländerna sitt högsta välstånd och makt.

Frederick Heinrich försökte återställa freden i landet och slutade den religiösa striden. Unionen med Danmark, Sverige och 1635 och med Frankrike, avskaffade prinsen av Orange faran som hotade provinserna i Nederländerna från de kombinerade styrkorna i det spanska huset Habsburg. Frederick Heinrich var en mycket skicklig general; dess huvudkontor ansågs vara den högsta skolan för militär konst, från vilken de bästa generalerna på 1600-talet kom.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)