Vägen till Golgata – Peter Bruegel

Vägen till Golgata   Peter Bruegel

Bilden är en av de sexton dukarna av Bruegel den äldre, som ingår i inventeringslistan över en rik Antwerpsk samlare Niklas Jonjelink, sammanställd 1566. Joughelink, som upprepade gånger vänt sig till Bruegel, kan ha fungerat som kund för detta arbete.

Bruegels verk från samlingen av Jongelink övergick till stadsmyndigheterna i Antwerpen under sammanställningen av listan. 1604 nämns verket i Prags samling av kejsaren av det heliga romerska riket, Rudolph II, varifrån det transporterades till Wien. Från 1809 till 1815 var arbetet som en del av andra krigstroféer som rekryterades av Napoleon Bonaparte i Paris.

Verkets sammansättning är ganska traditionell, vilket i allmänhet är atypisk för konstnären: Bruegel återger det välkända kompositionsschemat för den konstnärliga bilden av Kristus väg till det ursprungsort som redan använts av mästare som Brunswick Monogram och samtida av Bruegel Peter Artsen.

Kristi figur verkar gå förlorad i en enorm konglomeration av mänskliga figurer: denna manneristiska anordning återges också i ”Omvändelsen av Saul” och i ”predikterna av Johannes Döparen.” Bilden möjliggjorde en medveten avvikelse från Bibelns text: korset tvingades att bära en viss Simon av Cyrene, som av misstag träffades på vägen, men vid Bruegel drev soldaterna Simon bort med en gädda.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)