Vision of St. Romuald – Andrea Sacchi

Vision of St. Romuald   Andrea Sacchi

Målaren, vars arbete tillhör den tidiga europeiska klassisismen, vände Sakki i detta verk till historien om St Romuald-livet. Tom hade en dröm som liknade drömmen om St James, som såg en gyllene trappa flyga upp till himlen med änglar gå upp och ner.

Enligt legenden verkade munkarna i vita klädnader, uppåt till himlen, för Romuald somna. Därefter, på den plats där han hade en vision, grundade denna munk, som predikade idealet om eremitliv, klostret Camaldoli och uppmanade bröderna att ta på sig vita kläder. På bilden, omgiven av munkarna i hans ordning, sitter en helgon som berättar för dem om en dröm, som visas på avstånd.

Karaktärernas plastiskt uttrycksfulla figurer, draperingen av sina klädnader, för in scenen enkelheten och storheten som Sacchi strävade efter och försöker övervinna inverkan av barockmålning. Medan färgskiktet i förgrunden är tätare är det långt borta tunnare och mer transparent, och detta understryker orealiteten i det som händer där.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)