Guds lamm och psalmen till den utvalda. Gravering – Albrecht Durer

Guds lamm och psalmen till den utvalda. Gravering   Albrecht Durer

Gravyren ”Guds ängel och hymnen till den utvalda” – en illustration för det sjunde kapitlet i boken ”Uppenbarelsen” av teologen Johannes:

På toppen av graveringen på regnbågen ligger lammet. Runt honom finns fyra sexvingade djur och 24 gamla män, varav en samlar lammets blod i en skål, så att de rättfärdiga får tvätta sina kläder.

I mitten tillber de rättfärdiga i vita klädnader med palmgrenar i händerna Gud och lammet. Och de ropade med hög röst och sade: ”Frälsning till vår Gud, som sitter på tronen och till lammet! Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra djuren och föll framför tronen på deras ansikten och dyrkade Gud och sa: ”Amen!”