Tillkännagivandet – Andrea del Sarto

Tillkännagivandet   Andrea del Sarto

Denna målning målades av Andrea del Sarto för klostret San Gallo. Trots att konstnären vid tidpunkten för arbetet med den inte ens var trettio år gammal, är hon fantastisk i sin mognad. Giorgio Vasari noterar i henne ett mycket trevligt för blicken färgens helhet, liksom den mjuka chiaroscuro och perfekta skönheten hos de uttrycksfulla änglarna som följer med Gabriel. ”

Han berättar också att predellen för denna bild är skriven av Jacopo Pontormo, som då var student till Andrea. Tyvärr har denna predella gått förlorad, och vi kan inte bedöma hur hela kompositionen såg ut. Anmärkningsvärt i tillkännagivandet ”den majestätiska arkitektoniska bakgrunden, skapar en illusion av rymdsdjupet och ger duken ett högtidligt ljud.

Jämför meddelandet ”Andrea med liknande verk av samtida florentinska mästare, kommer vi oundvikligen att dra en slutsats till förmån för hjälten för vår frigöring. I en tid då hans kamrater fortfarande har ganska obekväma placerade figurer och naivt använder arkitektoniska element, skapar Andrea redan kompositioner som är nästan perfekta. .