Vision of St. Augustine – Sandro Botticelli

Vision of St. Augustine   Sandro Botticelli

Denna panel är en av fyra existerande altarmålningar från San Barnabs kyrka. St. Augustine avbildas promenader längs en öde strand och reflekterar över mysteriet med den heliga treenigheten och hur man förklarar för hennes flock. När han ser en pojke gräva ett hål frågar han varför hon är det.

Barnet svarar att han vill skopa ut havet där; Augustin säger med ett leende att detta är omöjligt. Detta är inte mer omöjligt än lösningen på frågan där du är upptagen, svarar pojken och försvinner. Under Botticellis dagar översatte konstnärer ofta liknande berättelser till visuell form, och därmed fungerade som populariserare av sociala idéer.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)