Sir Lancelots vision – Dante Rossetti

Sir Lancelots vision   Dante Rossetti

Rossetti gjorde denna skiss med tanke på de framtida freskomålarna i Oxford Discussion Club.

Tyvärr har nästan alla av dem förändrats till erkännande efter restaureringarna, och vi kan bara få ett intryck av befälhavarens ursprungliga avsikt från skisser som han gjorde innan han började arbeta.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)