Torinomati pilgrimsfärd i fälten i Asakusa – Ando Hiroshige

Torinomati pilgrimsfärd i fälten i Asakusa   Ando Hiroshige

Färg accenter som inte är relaterade till själva bilden förbättrar det dekorativa ljudet på ark. Detta är en ny kvalitet som utvecklats i Hiroshiges verk först på 1850-talet. Uppfattningen av många landskap i serien som dekorativa verk främjas också av den ljusa variationen i färger och ofta en ovanlig komposition.

Den sammansatta strukturen av gravyrer från ”Hundra kända typer av Edo” är inte helt karaktäristisk för Hiroshige. Bland arken i denna serie står vi inför två huvudtyper av landskap: direkta skisser från naturen och de typer där dekorativa funktioner dominerar. I denna serie kommer Hiroshige till en ny för japansk konstförståelse av de uppgifter som landskapet står inför, en förståelse som inte är speciell för Hokusai.