Motohatiman-fristad i Sounamura – Utagawa Hiroshige

Motohatiman fristad i Sounamura   Utagawa Hiroshige

Fram till mitten av 1600-talet låg Susaki-området i öster om Fukugawa under vattnet i viken. 1659 tappade Sunamura Shinzaemon från Osaka en del av viken; det fanns risfält, befäst med vallar, på vilka tallar och körsbär växte. Det nya territoriet blev känt som Sunamura, med namnet på arrangören.

Nära byn Sunamura Shinden var den antika Shinto-fristaden Moto-Hachiman, det är känt att Minamoto Erimas och Ota Dokan besökte den. Hiroshige skildrar inte själva helgedomen, bara stenportarna är synliga, vilket anger en inställning till helgedomen från söder. På avstånd, vid mynningen av floden Edogawa, där den rinner in i Edovanbukten, blir seglen vita och sedan bergen på Boso-halvön.

I denna serie använder Hiroshige ofta en teknik där den inte avbildar själva föremålet, som anges i titeln på graveringen och är dess centrala tema. I detta fall utvecklar tittaren från territoriet till Moto-Hachiman-fristaden. I slutet av Edo-perioden hade dess territorium blivit en vandringsplats för medborgarna. Mot den mörka bakgrunden på vägen i den senare upplagan av denna gravyr står Torii-portarna tydligt ut. Horisontremsans skala, över vilken den rosa rosa solnedgånghimlen förvandlas till en mörkblå remsa, ökas.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)