Taykobashi-bron och Yukhinok-kullen i Meguro – Ando Hiroshige

Taykobashi bron och Yukhinok kullen i Meguro   Ando Hiroshige

Inte bara en pålitlig bild av terrängen och inte ens höjningen av ett visst topografiskt motiv till nivån av en symbol, utan skapandet av en bild av naturen bryts genom prismat att uppleva den av en människa och samtidigt agera på människors själar som skapar sin speciella stämning beroende på naturens tillstånd – det tvetydiga och komplexa målet som Hiroshige satt för sig själv.

Sådana uppgifter är nya för ukuye-e landskapsgraveringar, men samtidigt överensstämmer de med dess principer i mycket högre grad än Hokusais landskap, som är monumentala och ofta avskiljda från mänskliga känslor, där människan framträder som en livlös del av naturen.

I överensstämmelse med ukuye-s orientering till vardagens värld är Hiroshige inte en främling för vardagen, för det finns inga ”vulgära” föremål, i hans verk är något landskapsmotiv, som återspeglas i människans uppfattning, ett sätt att förstå kärnan i naturen och dess själ.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)