Morgondimma i Misima – Ando Hiroshige

Morgondimma i Misima   Ando Hiroshige

Landskapen i Hokusai har något gemensamt med de klassiska målningarna i Japan och med ukie från XVIII-talet, men samtidigt skiljer de sig grundläggande från dem. Det klassiska fjärran östliga landskapet ignorerade i huvudsak den avbildade verkliga bilden, försökte förkroppsliga de filosofiska idéerna om universums existens genom naturliga former, medan det vid Hokusai alltid är förknippat med en specifik terräng, vars topografiska drag ofta specificeras med inskriptioner. Konkretiteten i Hokusais landskap skiljer sig från det på 1700-talet, där bilden av naturen inte gick utöver god tro och något klumpiga topografiska studier.

Hokusai ritade ständigt från livet, men i arbetet med ett arbete omarbetade han dem och skapade en generaliserad bild av naturen, men inte spekulativ, som i klassisk målning, men baserad på ett specifikt motiv. Många av hans landskap är symboliska. Det räcker med att komma ihåg ett av de mest kända bladen av ”Red Fuji”, som fortfarande uppfattas som själens förkroppsligande: Japan. De flesta av Hokusais verk är emellertid inte rent landskap: de står snarare på gränsen till landskap och genremålning. Detta påverkar inte så mycket i kompositionsbeslutet som i verkets semantiska accenter.

I gravyrer fungerar Hokusai naturen som en miljö där människors aktiva, aktiva liv flyter. Bilden av naturen var inte värdefull, den var tänkt att betona betydelsen av verkliga, vardagliga människoliv.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)