Filosof mediterar i sitt rum – Rembrandt Harmens Van Rhine

Filosof mediterar i sitt rum   Rembrandt Harmens Van Rhine

Vid tidpunkten för detta skrivande bosatte sig Rembrandt i Amsterdam, men när det gäller ämne och liten storlek liknar bilden en Leiden-period. Den centrala figuren kallades annorlunda: filosofen, forskaren. Religiös bakgrund verkar mindre trolig här. Tänkare som var nedsänkta i läsningen tycktes fascinera Rembrandt; under åren återvände han till detta ämne flera gånger.

Ett liv som ägnas åt studiet av böcker, reflektioner och rättfärdiga verk kan ha verkat för Rembrandt särskilt attraktivt jämfört med hans eget intensiva, men förgäves, sekulära liv, som en modern konstnär är dömd till.

De noggranna experterna märkte att spiraltrappa var lånad från en perspektivbok skriven av en konstnär som är bekant för Rembrandt. Trappan används för att skapa en kompositionseffekt: dess nedre böj fokuserar blicken på en forskare som är genomträngd av tankar, vars orörlighet står i skarp kontrast till en kvinnas iver som använder pincett i en öppen spis.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)