Blind Tovit och Anna – Rembrandt Harmens Van Rhine

Blind Tovit och Anna   Rembrandt Harmens Van Rhine

Tovit var en israel, utmärkt av sin rättfärdighet i sitt hemland och lämnade inte den fromma assyriska regeringen och upplevde i allmänhet ett antal rättegångar, inklusive blindhet, som slutade för honom och hans efterföljande med Guds fulla välsignelse. Hans son, Tobias, botade med hjälp av en ängel.