Seven Foolish Virgins – John Everett Millais

Seven Foolish Virgins   John Everett Millais

Från slutet av 1850-talet arbetade Milles mycket hårt inom bokillustrationsgenren och gjorde trästick. På den tiden var målningen i viss nedgång, men det var en stor efterfrågan på bokgrafik.

Konstnärer applicerade en negativ bild på en träplatta, varefter professionella mästerskärrar gjorde den till en färdig kliché för gravering. De mest berömda verken av Milles, gjorda i den här genren, är hans illustrationer till de fem romanerna av Anthony Trollope, som uppriktigt beundrade resultatet: ”Detta är en slående samvetsgrann konstnär…

Var och en av hans teckningar är noggrant genomtänkta och motsvarar fullständigt handlingen… Jag kan alltid lita helt på den här mästaren. ”De mest berömda illustrationerna av Milles till samlingen” Proverbs of Our Lord and Frälsare Jesus Kristus ”, som inkluderade verket” Sju orimliga jungfrur ” 1863 publicerades dessa liknelser i en magasinversion och publicerades som en separat publikation 1864. I slutet av hans liv lämnade Milles praktiskt taget en bokillustration, kanske för att han ansåg att denna genre inte var tillräckligt hög för en medlem av Royal Academy. Arts? ..

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)