Nordvästpassage – John Everett Millais

Nordvästpassage   John Everett Millais

Denna bild är verkligen en hyllning till konstnärens fantastiska förflutna av sitt hemland. Milles visade först duken för publiken med den bifogade inskriptionen: ”Detta borde göras till Englands ära.”

Dessa ord hjälpte människor att bättre förstå bildens plot, som visar en gammal kapten som drömmer om att hitta en passage, tillsammans med de unga efterträdarna, som kommer att göra det möjligt för brittiska fartyg att gå runt den arktiska kusten i Nordamerika och koppla samman de två haven, Atlanten och Stilla havet. .

En ung kvinna som sitter på golvet är dotter till en kapten, hon läser utdrag ur en loggbok till sin far. Kanske är detta kaptenens anteckningar från resorna till Arktis. På väggen, precis ovanför den gamle mannen, placerade konstnären ett porträtt av Admiral Nelson, en nationell hjälte, en av de framstående brittiska marinledarna.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)