Manie Streaming Murmur – John Everett Millais

Manie Streaming Murmur   John Everett Millais

Redan i de tidiga arbetena med Milles finns det delar av landskapet, till exempel i Ophelia. Men det var inte förrän på 1870-talet som konstnären vände sig till landskap som en självständig genre. Oftast var han inspirerad av synen från hans älskade Skottland, nu John Milles inte redan bedriver skönhet och exakt utarbetande av detaljer.

Ibland på hans canvases – ”Birnam Valley”, 1891, ”Scottish Pines”, ”Mani Streaming Murmurs” – dysta, vilda hörn eller till och med ödemarker. Sådana bilder öppnar Milles från en helt annan, okänd för allmänheten.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)