Chef för St. Joseph – Rogier van der Weyden

Chef för St. Joseph   Rogier van der Weyden

Mycket få målningar av Rogier van der Weyden har nått vår tid. Vad jag ska säga om teckningarna – det finns bara några få verk av Rogier i den här genren, som vi med säkerhet kan tillskriva honom. En av dem – ”Woman’s Portrait”, gjord med silverpennor. Denna bild bevaras nu i British Museum och är tydligen ett preliminärt utkast till det olösta porträttet av Rogier.

På baksidan av bilden finns en inskription gjord på XVII-talet: ”Rogier från Bryssel / 1460”. Detta är troligtvis den enda bilden som tillskrivs befälhavaren från naturen. De flesta av de andra ritningarna är ”Övningar” av Rogiers assistenter, på vilka de arbetade i hans verkstad. Sådant är till exempel ”Saint of Joseph’s chef.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)