Abduktion av Persefone – Alessandro Allori

Abduktion av Persefone   Alessandro Allori

Målning av den italienska konstnären Alessandro Allori ”Abduction of Pershone”. Storleken på bilden är 90 x 137 cm, trä, olja.

I måleriet av mytologiska teman förkroppsligade målaren Allori tomten som var utbredd i den visuella konsten i sen renässans – och mansismperiod om bortförandet av Persefone av herre i underjorden Hades.

Frukten av fruktbarhetens gudinna och älskarinnan i det döda Persefone riket tillhör den djupa antiken och har sitt ursprung i den jordbruksmässiga karaktären av den nationella livsstilen. Uppfattningen av Persefone som en underjordisk gudinna, speciellt vördad i lokalerna i antika Grekland, som överflödade i djupa klyftor och avgrund, hänvisar till samma avlägsna epok.