Ceres – Giorgione

Ceres   Giorgione

Måla ”Ceres” av den venetianska målaren Giorgione. Storleken på befälhavaren är 75 x 55 cm, trä, överförd till tempera på duk. Målningen var förmodligen skriven i slutet av det första decenniet av 1500-talet. Fram till vår tid finns det få bilder av både Giorgione själv och konstnärerna i hans cirkel.

I konstlitteraturlitteraturen diskuteras för närvarande Giorgiones arv, antalet hans autentiska verk. Ett antal tillskrivningar är fortfarande kontroversiella, särskilt gäller detta också målningen ”Ceres”. Det bör emellertid noteras att den första fullständiga utställningen av målningar av Giorgione och ”georgiska skrivbord” som genomfördes i Venedig i mitten av 1950-talet gjorde att inte bara ett antal förtydliganden av mästarens arbete, utan också att tilldela Giorgione ett antal tidigare kontroversiella målningar, hjälpte mer fullständigt och tydligt föreställ sig arten av hans arbete i allmänhet.

Ceres, i romersk mytologi, är jordens mest forntida gudinna, innehavaren av landsbygdssamhället och även underjorden. Införandet av jordbruk och lagarna som förde människor till civilisationen var kopplade till Ceres. Ceres var också gudinnan för moderskap och äktenskap. Ibland skickade en arg gudinna galenskap till människor. Spannmål ägnades åt skörden och planteringshelgen, som åtföljdes av spel. I grekisk mytologi motsvarar gudinnan Demeter den.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)