Stam av den gamla barlängen – Vincent Van Gogh

Stam av den gamla barlängen   Vincent Van Gogh

Målningen ”Stam av en gammal barländsk” målades i oktober 1888 i Arles. Detta är en av de mest ovanliga målningarna av Van Gogh. All uppmärksamhet från konstnären, passionerad kärleksfull natur, försöker förmedla sin essens genom färgerna, är här nästan fokuserad på en detalj.

Som om att beundra det försöker Van Gogh noggrant att identifiera varje färgskugga på den gamla barken. Alla, till och med den mest obetydliga färgnyansen, hittas noggrant och läggs på duken. Författaren är så angelägen om nyanser att de primära färgerna på objekt praktiskt taget går förlorade, vilket ger plats för färgglada moduleringar.

Gul färg för Van Gogh betydde solen och livet, men här skapar han snarare en atmosfär av viss ångest, som helt fyller himlen. De blå nyanserna av jord och gräs är lite oförenliga med det gula av himlen, men med hjälp av denna kyla förmedlar Van Gogh stämningen som höstens vissnar. Den breda horisontlinjen med träd och små byggnader står i kontrast till den monumentala, skrymmande gamla stammen som fyller hela bildens förgrund.

Den gamla barlinden som fastnar i marken, dess spruckna bark saknar glans och torra grenar upp i bön. För att försöka förmedla den inre essensen i allt som kan ses i naturen, finner Van Gogh skönhet i varje detalj och överför den försiktigt till duken.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)