Porträtt av restaurangägaren – Vincent Van Gogh

Porträtt av restaurangägaren   Vincent Van Gogh

Van Gogh målade denna bild 1886 i Paris. Konstnären förbättras ständigt i skicklighet och ritar porträtt av vänner och bekanta. För arbete bad han aldrig om en belöning och ställde helt självbetjäningsmål.

Porträttet visar Etienne-Lucien Martin, som ägde en restaurang på Clichy Boulevard. I denna institution organiserades mer än en gång utställningar av verk av Van Gogh och andra impressionistkonstnärer. Det bör noteras att Van Gogh ofta ställde ut sina verk på olika kaféer, restauranger och konstsalonger, men praktiskt taget såldes inte en av hans målningar.

Porträttet målades mycket noggrant och är ett av de mest ”akademiska” verken av Van Gogh i denna genre. När han arbetade med det, höll konstnären delvis fast vid de klassiska kanonerna, modellerade försiktigt volymerna och lägger huvudtyngden på ansiktet och uttrycket för de porträttade ögonen. Han visar bakgrunden och dräkten av Marten i dämpade gråtoner.

Hans figur är massiv och tung, som om han inte ”passar” in på dukens utrymme. Ansiktet är skrivet i varma nyanser av ockra, rosa färg, genom vilka tunna blågrå reflexer av kläder och bakgrund syns. Van Gogh förmedlar det glada, direkta humöret av Martin, som skildrar ett halvt leende och en lätt skissa i hans ögon.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)