Landskap med en jägare – Ivan Shishkin

Landskap med en jägare   Ivan Shishkin

Mänskliga figurer är sällsynta gäster i Shishkins verk. Han föredrog att skriva naturen, som lever enligt dess naturlagar, inte snedvriden av mänsklig aktivitet.

I extrema fall ger han bara tecken på en nära eller inte mycket nära mänsklig närvaro – i form av en betad väg, en krokig häck osv. Men ibland förekommer människor i hans landskap – vanligtvis ”odlade”. Då upphör bilden att vara ett rent landskap och, kompletterat med delar av en livlig genrescen, visar det sig vara i genren gränsland.

Sådana, till exempel, canvases ”Landscape with a Hunter”, 1867 och ”Walk in the Forest”, 1869. I det första fallet är personen praktiskt taget förlorad i det nordliga landskapet; tvärtom blir människor tvärtom det semantiska centrumet som gör arbetet till en typisk genre.