Madonna Rucellai – Duccio di Buoninsegna

Madonna Rucellai   Duccio di Buoninsegna

Den 15 april 1285 gav gemenskapen Mary i den florentinska kyrkan Santa Maria Novella i uppdrag att Duccio skulle skriva en stor bild av Madonnan för sitt kapell. Under XVI-talet. denna bild överfördes till ett annat kapell i denna kyrka, till Rucellai-kapellet, därav bildens namn. Denna form av altarbilden med ett triangulärt pediment var vanligt i italiensk målning på 1200-talet.

En bred målad ram dekorerad med halvfigurerade bilder av Jesus, tjugofyra profeter och Dominikanska helgon, inklusive martyren Peter och gemenskapens grundare, finns sällan bland de bevarade monumenten från den eran. Nästan hela bildens utrymme är fylld med den kroppslösa figuren av Madonna, klädd i en blågrön kappa, sitter på en trontron utsmyckad med en snidning. På knäet håller hon barnet i en vit och guldrock. Himmelens dronning med vördnad sänktes ner till marken knäande änglar, tre på varje sida.

En detaljerad rumslig bild av tronen betonar scenens trovärdighet. Bilden av tronen, visad i perspektiv lite åt sidan, följer traditionerna hos äldre mästare, den kan jämföras med staffli-bilden av Guido och Siena och med Maestas Cimabues fresco av Maestas Cimabue. utvecklingen snarare av ambitionerna om den moderna Siena-skolan i fransk gotisk anda. Enkel dekorativt spel av linjer i målningen av Duccio, pittoreska genomskinliga, varma färger är nya fenomen i Italien Nsk målning.