Madonna Loreta eller Madonna del Velo – Rafael Santi

Madonna Loreta eller Madonna del Velo   Rafael Santi

Madonna Loreta, eller Madonna del Velo, överfördes av påven Julius II från den romerska kyrkan Santa Maria del Popolo.

Tidigare tillskrevs denna bild, som har genomgått mycket skrivning ovanpå originalbilden, till Penny, och först 1979 identifierades den som Raphaels verk.

Denna målning av Raphael leder i antalet kopior, nu finns det cirka 120 av dem. Den fick sitt namn från en av kopiorna av den bevarade romerska basilikan Santa Casa di Loreto. Under en lång tid trodde man att denna kopia var skriven av Raphael själv.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)