Sixtinska Madonna – Salvador Dali

Sixtinska Madonna   Salvador Dali

En av de många bilderna av Jungfru Maria i Dali-verk, även om hon här är mindre tydlig. Denna oljemålning på duk avslutades 1958. Liksom i det senare verket ”The Portrait of My Dead Brother” skapar konstnären en bild med prickar. Den teknik som El Salvador använde i detta fall, lånade från tryckfältet. Detta arbete visar att Daly var före sin tid och använde en optisk illusion och en ironisk inställning till bildens ämne.