Uppståndelse av Jairus dotter – Vasily Polenov

Uppståndelse av Jairus dotter   Vasily Polenov

När Jesus igen korsade båten till andra sidan, samlades ett stort antal människor till Honom. Han var vid havet. Och se, en av synagogernas härskare, med namnet Jair, kommer och ser honom, faller vid hans fötter och efterfrågar honom uttryckligen och säger: min dotter dör; kom och lägg händerna på henne så att hon kan återhämta sig och leva.

Jesus gick med honom. Markusevangeliet 1871 föreslog temat ”The Resurrection of Jairus’s Daughter” för det slutliga konkurrensarbetet vid St. Petersburg Academy of Arts. Vinnaren tilldelades Big Gold Medal och rätten att bo utomlands i sex år på regeringskostnad. De viktigaste utmanarna var två kamrater: Ilya Repin och Vasily Polenov. De träffades vid ritningslektioner från livet.

Ilya Efimovich hade inte tid att avsluta bilden inom tidsfristen. Men i den här formen förorsakade det konkurrensen. Akademiprofessorer och motståndare till akademisk målning konvergerade dessutom i sin bedömning. Polenov erinrade om: ”Jag gick till Repins verkstad och satte mig på soffan i väntan på ödet.” Då flög dörren upp, och deras gemensamma vän kom in: ”Tja, bröder, grattis!” De får båda guldmedaljer och kan båda åka utomlands.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)