Arena-möte – Giovanni Battista Tiepolo

Arena möte   Giovanni Battista Tiepolo

Vid skapandet av detta verk var Tepolos geni inte tveksamt. Målningen visar en samling av John Knights of Malta. Konstnären lyckades förmedla till tittaren känslan av att vänta på något viktigt som håller på att hända. Riddarna som sitter längs väggen pratar om något. En av dem kom med en näsduk i ansiktet, den andra välkomnade någon från allmänheten.