Kallar Cincinnatus till en diktators makt – Giovanni Battista Tiepolo

Kallar Cincinnatus till en diktators makt   Giovanni Battista Tiepolo

Den romerska befälhavaren Lucius Quintius Cincinnatus skilde sig åt enkelhet och blygsamhet i livet, vilket fick respekt för landsmän. Efter att ha gått i pension arbetade han själv med sina egna händer på en liten bit mark som tillhörde honom. När bergstammarna attackerade Rom, beslutade senaten att utse en diktator och skickade sändebud till Cincinnatus för att leda armén. Vid denna tid arbetade Cincinnatus på fältet.

Efter att ha hört budbärarna tog han kommandot och när romarna besegrade fienden återvände han till sitt tidigare sätt att leva. Inskriptionen gjord i guld längst upp på bilden säger: ”Det var på höjden av sådd, när lektorn hittade patrisen på jobbet som vilade på plogen.”

På Tiepolo-bilden sträcker senatutsändare befälhavarens stafett till Cincinnatus. Canvas var en del av en serie av tio målningar på tomterna i tidigt romersk historia för Palazzo Dolphin i Venedig.