Mötet mellan Anthony och Cleopatra – Giovanni Battista Tiepolo

Mötet mellan Anthony och Cleopatra   Giovanni Battista Tiepolo

Dokument som exakt daterar denna fresco har inte bevarats, men en av Reynolds ritningar från 1752 återger just den här scenen, vilket antyder att den skapades av Tiepolo strax innan han åkte till Würzburg. Fresco av Grand Hall of Palazzo Labia i Venedig.

Hallen, som stiger till två våningar, är helt täckt med fresker. Rumets väggar förflyttades isär av en illusionistisk bild av arkitektoniska element där verkliga dörrar och fönster organiskt ingick. Således skapade konstnärerna ett flernivåsystem med fiktiva interiör – och yttre utrymmen, där scenerna ”The Meeting of Anthony and Cleopatra” och ”Pir Cleopatra” organiserades organiskt, vilket skapade intrycket av en färgstark, underhållande, teaterföreställning.

Ett oumbärligt attribut till Tiepolos konstnärliga metod, som kännetecknas av ett skarpt sinne och ironi, är en stor mängd vardagliga detaljer. Tjänare, soldater, musiker och andra karaktärer fyller hallen så naturligt att tittaren ofrivilligt börjar tvivla: är det Cleopatras retiné eller palatsens verkliga tjänare? På avstånd, bakom portiken, kan du se fartygen från den romerska flottan, och Antonys retiné i form av en festlig, triumf procession rör sig långsamt mot Cleopatras palats. I förgrunden leder Anthony själv och Cleopatra processionen. Anthony pekar på trappan som leder till palatsets stora hall.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)