Hermitage i Pontoise – Camille Pissarro

Hermitage i Pontoise   Camille Pissarro

Den tidiga perioden med kreativitet präglas av det starka inflytandet av K. Corot och G. Courbet. På 1860-talet hans landskap, som inte strider mot kanonerna för officiell konst, ställdes ut flera gånger i salongerna. Snart, efter att ha övervunnit inflytandet från G. Courbet och utvecklat sin egen stil, är Pissarro bland de utdrivna och faller i djup fattigdom och kan inte sälja sina målningar.

I ögonblick av förtvivlan försöker han bryta med målningen för alltid. Under det franska-preussiska kriget åkte C. Pissarro till London, där han, tillsammans med C. Monet, målade landskapen i London från livet. Samtidigt fångades hans hus i Louvienienne av Preussen och plundrade. De flesta av de återstående målningarna förstördes där: soldaterna använde dem som förkläden eller lade dem i trädgården under deras fötter i regnet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)